Yarden - Mijn Memorial

Online hebben we een blijvende identiteit. Yarden wil jongeren daarvan bewust maken. Om na hun overlijden een Mijn Memorial te creëren voor nabestaanden, vrienden en kennissen.

Deze combineert alle elementen voor de online identiteit van de overledene. Verschillende sociale media in één memoriam pagina. 

 

Zoals de jongere graag herinnerd wil worden, om de online identiteit overeind te houden.

Van Nieuwe Koffie kregen we de opdracht om de animatie voor deze app te produceren. Daarmee introduceren we het idee en maken we jongeren enthousiast om de Mijn Memorial van Yarden te gebruiken.