Connexys - Werftsamen

Connexys is gespecialiseerd in innovatieve applicaties. Voor het scouten, werven, binden en in beweging brengen van talent.

Het nieuwe WerftSamen-platform biedt die recruiters de kans om afvallers voor andere functies opnieuw onder de aandacht te brengen. 

 

Wij ontwikkelden de animatie voor WerftSamen. We deden het concept en de uitwerking, voor een heldere introductie bij zowel recruiters als de directie. 

De vacature is het visuele uitgangspunt, waarbij de kandidaat wel of niet als puzzelstukje in een uitgesneden blok past.