BKR - In één minuut

Het BKR worstelt met een negatief imago, dat in hun ogen niet terecht is.

Consumenten zien vooral de nadelen van een negatieve registratie, maar vergeten de voordelen van een positieve registratie. Het BKR wil dat rechtzetten met een uitleg in 1 minuut.

 

Om de nadruk meer te leggen op het onafhankelijke karakter als een maatschappelijke stichting zonder winstoogmerk. In dienst van de consument.

Het BKR vroeg ons een animatie te maken, waarbij we verantwoordelijk waren voor zowel het concept, het script en de complete uitvoering.